Tim trenera i edukatora - POETs (Pool Of Educators and Trainers)

Kako bismo promovisali aktivno učešće, razvoj kritičkog mišljenja, slobodu izražavanja kreirali smo prostor za sve koji su zainteresovani da nam se pridruže u kreiranju, istraživanju i razvijanju, novih okvira delovanja, iskazivanju svojih ideja. Okupili smo ljude koji imaju sveže i inovativne ideje i koji su spremni da ih svojim zalaganjem i radom sa drugima pretvore u dela, pridržavajući se osnovnih vrednosti Magneta – inkluzije, jednakosti, interkulturalnosti, poštovanja ljudskih prava i promocije slobodnog pristupa obrazovanju za sve.

Tim edukatora i trenera Magneta čini 16 ljudi iz 10 zemalja koji su spremni da svojom ekspertizom doprinesu razvoju udruženja kroz povezivanje, deljenje informacija i znanja, promociju i podizanje vidljivosti, kreiranje i vođenje projekata.

Jelena Ristić

Profile and Field of expertise ►international voluntary service ►non-formal education ►fundraising and project management ►(CSO)…

Polyxeni Koutentaki

Diplomirala na Fakultetu za pedagogiju, Univerziteta Sapienca u Rimu, 1995 Trenutno radi kao freelance trenerica…

Nađa Duhaček

Diplomu osnovnih studija stekla je na Američkom univerzitetu u Bugarskoj, na programu Studije Jugoistočne Evrope.…

Ivana Volf

Youth worker, youth work trainer with background in psychology Currently working as free-lance trainer in…

Milica Žarković

milicja.milic@gmail.com Diplomirala na pedagogiju na Filozofskom fakultetu, Unverzitet u Beogradu, 2010 Trenutno je zaposlena u…

Ute Siebler

klickwunsch1@gmail.com Graduated at the University of Freiburg (Germany), educational studies -adult education and advanced vocational…

Urška Opeka

Završila je osnovne studije iz oblasti socijalnog rada Trenutno završava master program socijalni rad Radi…

Vlad Dumitrescu

Graduated: Journalism at Superior School of Journalism, Environmental protection and MA in Sustainable and regional…

Luca Elek

lutzabutza@gmail.com Graduated at Eötvös Loránd Science University Social Science BA and Minority Policy MA Currently…

Julia Rodríguez Nieto

Ready for the adventure. Training Experience: I’m member of Alliance of Euro- pean Voluntary Service…

Joana Pinto

▪ Graduated at the University of Porto, Faculty of Phychology and Educational Sciences, Educational Psychology,…

Jana Gander

Diplomirala je Severnoameričke studije i geografiju na Slobodnom univerzitetu u Berlinu 2010. godine Trenutno je…

Angelina Twomey

Angelina je trenutno zaposlena kao pomoćna konsultantkinja u British Councile-u u Velikoj Britaniji. Glavni fokus…

Martina Sirol

Martina je trenerica i preduzetnica sa veoma originalnim iskustvom. Napustila je Hrvatsku sa 24 godine…