Udruženje Magnet je nevladino, neprofitno udruženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti edukacije građana o značaju interkulturnog razumevanja i u oblasti aktivnog učešća mladih u inovativnim programima neformalnog obrazovanja i međunarodnog aktivnizma i umrežavanja.

Ciljevi udruženja su da obezbedi prostor za:

  1. Razmenu ideja, stručnih iskustava i znanja zarad pokretanja volonterskih i interkulturnih projekata, zajedinkih inicijativa i partnerstava;
  2. Podizanje kapaciteta članica i ciljnih grupa za oblast kojom se bavi Magnet;
  3. Javno zagovaranje i skretanje pažnje na pitanja od društvenog značaja, kao i predstavljanje organizacija na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, kako bi se osigurao veći društveni uticaj;
  4. Povećanje vidljivosti i prepoznatljivosti aktivnosti, pristupa i metodologija Udruženja na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou;
  5. Održivu saradnju sa pojedincima i organizacijama koje dele misiju udruženja.

Ciljevi udruženja ostvaruju se posebno među mladima i za mlade.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Magnet sprovodi sledeće aktivnosti, u skladu sa misijom i ciljevima organizacije: volonterske programe i projekte, interkulturne razmene, festivale, volonterske kampove, izložbe, javna zagovaranja, aktivnosti skretanja pažnje na značajna pitanja od društvenog značaja, umetničke i obrazovne aktivnosti, istraživanja, publikacije, izgradnja kapaciteta, treninge neformalnog obrazovanja, seminare, konferencije, kampanje.

Izbornik