Urška Opeka

  • Završila je osnovne studije iz oblasti socijalnog rada
  • Trenutno završava master program socijalni rad
  • Radi kao mentorka u školi za učenike koji su zbog emotivnih ili problema sa ponašanjem napustili srednje škole
  • Glavne oblasti profesionalnog interesovanja su: medjunarodni volonterizam, aktivno građanstvo, omladinski rad i omladinska participacija, neformalno obrazovanje, socijalna inkluzija, globalno obrazovanje i ljudska prava.

Urška je socijalna radnica, trenutno zaposlena u školi zanatskih veština, gde organizuje radionice socijalnih veština i mentorske programe za mladima koji su u riziku od napuštanja škole. 

Trenutno piše master tezu na temu međunarodnog volonterizma kao modernog načina kolonizacije.

Urška je uplovila u vode neformalnog obrazovanja 2016. godine kada je provela godinu dana na EVS programu u Pragu, u organizaciji Index-SDA radeći na projektu Fudbal za razvoj. Od tada je učestvovala u nekoliko volonterskih kapova, Erasmus+ treninga, dugoročnih trening programa koje je organizovala Alijansa, a koji su pokrili širok spektar tema kao što su socijalna inkulzija, rodna ravnopravnost, ljudska prava, omladisnka participacija, sport kao sredstvo glovalnog obrazovanja i cirkus kao pedagoški alat za rad sa decom i omladinom.

Tokom 2018. godine učestvovala je u projektu GLEN, međunarodnom volonterskom programu na temu globalnog obrazovanja tokom kojeg je provela tri meseca u Azerbejdžanu, odakle je i dobila ideju za master tezu.

Urška obožava da igra odbojku, ljubitelj je prirode, životni entuzijasta i trenutno izlazi iz svoje konfor zone učestvujući u obrazobnom programu uličnog teatra.

urska.opeka@gmail.com

Izbornik