Polyxeni Koutentaki

  • Diplomirala na Fakultetu za pedagogiju, Univerziteta Sapienca u Rimu, 1995
  • Trenutno radi kao freelance trenerica i konsultantkinja za različite nevladine orgnaizacije u Grčkoj i inostranstvu.
  •  Osnivačica volonterske organizacije Građani u akciji (Citizens in Action) sa sedištem u Grčkoj [www.citizensinaction.gr]. 
  • Oblasti profesionalnog interesovanja: obrazovanje odraslih, neformalno obrazovanje, rodna ravnopravnost, ljudska prava, volonterizam.  

Ksenija je edukatorka u oblasti obrazovanja odraslih specijalizovana za pristupe nefomalnog učenja kroz učešće. Ona je aktivna u omladinskom i internacionalnom volonterskom pokretu od 1996. godine. Živela je i radila u različitim državama širom sveta – Italiji, Francuskoj, Nemačkoj, Srbiji, Japanu, Vijetnamu, Senegalu, Iraku. Kroz ova iskustva razvila je kapacitete za efikasan rad u međunarodnim i multikulturalnim timovima. Ima bogato iskustvo u kreiranju edukativnog sadržaja za dugoročne kurseve na različite teme, kao što su ljudska prava, osnaživanje žena, predstavljanje u sindikatima, interkulturalne kompentencije policajaca i javnih službenika, treninzi za trenere i facilitatore za decu i omladinu izbeglice, razvoj mladih, održivost, umrežavanje i rodna ravnopravnost. Radila je sa različitim lokalnim, nacionalnim i  međunarodnim institucijama i nevladinim organizacijama kao što su UNV, Letnja akademija UN, Alijansa evropskih volonterskih servisa, Fondacija Danielle Mitterrand, Nacionalna konfederacija radnika Grčke, Grčka asocijacije za obrazovanje odraslih, nevladine organizacije ARSIS i Diotima.   

U slobodno vreme pohađa časove ronjenja i mornaričku školu. 

xeniagreece@gmail.com

Izbornik