Jana Gander

  • Diplomirala je Severnoameričke studije i geografiju na Slobodnom univerzitetu u Berlinu 2010. godine
  • Trenutno je zaposlena u WWF Nemačka, gde je zadužena za monitoring i evaluaciju
  • Podpredsednica je za spoljnu saradnju u Alijansi evropskih volonterskih servisa
  • Oblasti interesovanja: volonterizam, međunarodna saradnja, umrežavanje organizacija civilnog društva, održivi razvoj, monitoring i evaluacija i neformalno obrazovanje

Jana je aktivna volonterka i aktiviskrinja za mir i aktivno građanstvo sa više od 10 godina iskustva u nevladinom sektoru i Međunarodnom volonterskom servisu (IVS). Završila je dugoročni trening program Alijanse evropskih volonterskih servisa za trenere i facilitatore 2015. godine. Vodila je nekoliko radionica i treninga za evropske i međunarodne mreže. Jana je bila član izvršnog odbora Alijanse i podpredsednica za spoljnu saranju u periodu od 2015. do 2019. godine. 

Diplomirala je Severnoameričke studije i geografiju na Slobodnom univerzitetu u Berlinu 2010. godine. Ima iskustva u bavljenju menadžmentom stejkholdera i u integrisanoj komunikaciji. Fokus njenog interesovanja trenutno je monitoring, evaluacija i upravljanje kvalitetom u nevladinim organizacijama. Trenutnom završava master program evaluacije (Master of Evaluation) na Univerzitetu u Zarlandu. 

jana.gander@posteo.de 

Izbornik